admin

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie JANÓW PODLASKI osada przy ulicy Krzyształowicza.

GKN.V.7000/21/2/2008 OGŁOSZENIE O PRZETAGUz dnia 19 maja 2008 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej OGŁASZA Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie JANÓW PODLASKI osada przy ulicy Krzyształowicza.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie JANÓW PODLASKI osada przy ulicy Krzyształowicza. Read More »

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie GRABANÓW gmina Biała Podlaska

GKN.V.7000/6/3/2008 OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 19 maja 2008 r.  Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie GRABANÓW gmina Biała Podlaska.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie GRABANÓW gmina Biała Podlaska Read More »

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie GRABANÓW gmina Biała Podlaska.

GKN.V.7000/21/1/2008 OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 05 lutego 2008 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie GRABANÓW gmina Biała Podlaska.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie GRABANÓW gmina Biała Podlaska. Read More »

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie JANÓW PODLASKI osada przy ulicy Krzyształowicza.

GKN.V.7000/21/1/2008 OGŁOSZENIE O PRZETARGUz dnia 17 stycznia 2008 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej  Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie JANÓW PODLASKI osada przy ulicy Krzyształowicza.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie JANÓW PODLASKI osada przy ulicy Krzyształowicza. Read More »

Sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny będący własnością Skarbu Państwa …

GKN VI.7011-2/2008 OGŁOSZENIE Starosty Bialskiego z dnia 10 stycznia 2008 r.  W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny będący własnością Skarbu Państwa wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu przy zastosowaniu preferencji wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań

Sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny będący własnością Skarbu Państwa … Read More »

Modernizacja dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Kukuryki, Kuzawka, Samowicze gm. Terespol (część 4)

OA.I.3421-19/07 Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiot zamówienia:  Modernizacja dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Kukuryki, Kuzawka,

Modernizacja dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Kukuryki, Kuzawka, Samowicze gm. Terespol (część 4) Read More »

Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego

OA.I.3421-18/07 Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiot zamówienia:Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego.

Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego Read More »

Najem lokalu o pow. 35 m2 położonego w budynku Obwodu Drogowego w Sławatyczach – stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 28,60 zł/m2 za miesiąc

BZ.0741/17/2007   ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJul. SIDORSKA 90 A tel. /0-83/ 343-19-09, fax /0-83/ 343-79-75www.powiatbialski.pl , www.zdpbialapodlaska.netbip.pl Ogłasza

Najem lokalu o pow. 35 m2 położonego w budynku Obwodu Drogowego w Sławatyczach – stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 28,60 zł/m2 za miesiąc Read More »

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podl.

OA.I.3421-12/07 Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41  Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie aart. 11 ust. 8 ustawy.  

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podl. Read More »

Scroll to Top