e-geodezja

Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego

Dwadzieścia dwa samorządy z terenu województwa lubelskiego, powiaty ziemskie: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski; 3 miasta: Biała Podlaska, Chełm, Lublin oraz Lider przedsięwzięcia Powiat Lubelski uzyskały dotację z Unii Europejskiej na projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.Realizacja przedsięwzięcia […]

Projekt „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego Read More »

189 milionów złotych na cyfryzację zasobów geodezyjnych województwa lubelskiego

20 lutego 2024 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” –  zadania wpisanego na listę operacji o znaczeniu strategicznym w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027. Projekt jest kontynuacją zrealizowanego w latach 2016-2021 projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Działania

189 milionów złotych na cyfryzację zasobów geodezyjnych województwa lubelskiego Read More »

E-geodezja – urząd w Twoim domu

Coraz więcej spraw urzędowych z zakresu geodezji i kartografii można realizować na odległość, bez konieczności odwiedzania siedziby urzędu, przez siedem dni w tygodniu i to przez całą dobę. Każdy chcący załatwić sprawy z zakresu geodezji i kartografii, siedząc wygodnie przed komputerem, może zamówić mapy ewidencyjne czy część z dostępnych danych z geodezyjnych rejestrów. Cały proces

E-geodezja – urząd w Twoim domu Read More »

Zarząd Powiatu Bialskiego pozytywnie oceniony

Rada Powiatu Bialskiego udzieliła absolutorium Zarządowi powiatu za wykonanie budżetu w roku 2017. Podczas sesji, która odbyła się 29 czerwca w Białej Podlaskiej, za jego przyjęciem głosowało jednogłośnie 17 radnych obecnych podczas sesji. Plan dochodów budżetu powiatu na koniec roku wynosił 98.890.844,23 zł, z czego wykonano 92.757.748,50 zł. Stanowi to 93,8 %. W tym dochody

Zarząd Powiatu Bialskiego pozytywnie oceniony Read More »

Powiat Bialski partnerem projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

Projekt dofinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa Tytuł projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” Nazwa Beneficjenta: Powiat Lubelski Numer i nazwa działania: Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Całkowita wartość projektu: 187

Powiat Bialski partnerem projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” Read More »

Ponad 13 mln zł na e-geodezję w powiecie bialskim

Wczoraj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. W ramach projektu planowane jest m.in. wykonanie cyfrowej ortofotomapy dla całego województwa lubelskiego. Pozwoli to na zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom Administracji Publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych

Ponad 13 mln zł na e-geodezję w powiecie bialskim Read More »

Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego na terenie powiatu bialskiego

Starostowie województwa lubelskiego tym razem spotkali się na terenie powiatu bialskiego. Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego odbył się 18 stycznia w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Starosta bialski Mariusz Filipiuk jako gospodarz miejsca i spotkania, a jednocześnie wiceprzewodniczący konwentu na początku posiedzenia przywitał wszystkich w gościnnych murach instytucji kultury prowadzonej przez powiat bialski. Podziękował także

Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego na terenie powiatu bialskiego Read More »

Podpisanie umowy partnerskiej w Lublinie

5 grudnia br. w Lublinie starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz wicestarosta bialski Janusz Skólimowski reprezentujący Powiat Bialski przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Stefana Klimiuka podpisali umowę partnerską w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II – współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014

Podpisanie umowy partnerskiej w Lublinie Read More »

Scroll to Top