e-geodezja

E-geodezja – urząd w Twoim domu

Coraz więcej spraw urzędowych z zakresu geodezji i kartografii można realizować na odległość, bez konieczności odwiedzania siedziby urzędu, przez siedem dni w tygodniu i to przez całą dobę. Każdy chcący załatwić sprawy z zakresu geodezji i kartografii, siedząc wygodnie przed komputerem, może zamówić mapy ewidencyjne czy część z dostępnych danych z geodezyjnych rejestrów. Cały proces …

E-geodezja – urząd w Twoim domu Czytaj dalej…

Zarząd Powiatu Bialskiego pozytywnie oceniony

Rada Powiatu Bialskiego udzieliła absolutorium Zarządowi powiatu za wykonanie budżetu w roku 2017. Podczas sesji, która odbyła się 29 czerwca w Białej Podlaskiej, za jego przyjęciem głosowało jednogłośnie 17 radnych obecnych podczas sesji. Plan dochodów budżetu powiatu na koniec roku wynosił 98.890.844,23 zł, z czego wykonano 92.757.748,50 zł. Stanowi to 93,8 %. W tym dochody …

Zarząd Powiatu Bialskiego pozytywnie oceniony Czytaj dalej…

Powiat Bialski partnerem projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

Projekt dofinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa Tytuł projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” Nazwa Beneficjenta: Powiat Lubelski Numer i nazwa działania: Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Całkowita wartość projektu: 187 …

Powiat Bialski partnerem projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” Czytaj dalej…

Ponad 13 mln zł na e-geodezję w powiecie bialskim

Wczoraj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. W ramach projektu planowane jest m.in. wykonanie cyfrowej ortofotomapy dla całego województwa lubelskiego. Pozwoli to na zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom Administracji Publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych …

Ponad 13 mln zł na e-geodezję w powiecie bialskim Czytaj dalej…

Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego na terenie powiatu bialskiego

Starostowie województwa lubelskiego tym razem spotkali się na terenie powiatu bialskiego. Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego odbył się 18 stycznia w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Starosta bialski Mariusz Filipiuk jako gospodarz miejsca i spotkania, a jednocześnie wiceprzewodniczący konwentu na początku posiedzenia przywitał wszystkich w gościnnych murach instytucji kultury prowadzonej przez powiat bialski. Podziękował także …

Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego na terenie powiatu bialskiego Czytaj dalej…

Podpisanie umowy partnerskiej w Lublinie

5 grudnia br. w Lublinie starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz wicestarosta bialski Janusz Skólimowski reprezentujący Powiat Bialski przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Stefana Klimiuka podpisali umowę partnerską w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II – współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 …

Podpisanie umowy partnerskiej w Lublinie Czytaj dalej…

Przewiń do góry