Konkurs „Czysta Ziemia” rozstrzygnięty

Po raz dziewiąty Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zorganizowało konkurs „CZYSTA ZIEMIA”. Jego celem jest rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu ochrony powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi. Do głównych zadań w ramach konkursu należały działania w zakresie edukacji ekologicznej, zbiórka odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania, sprzątanie najbliższego otoczenia oraz inne inicjatywy proekologiczne, które powinny znajdować swój finał w corocznej ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”.

Jak co roku konkurs „Czysta Ziemia” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół z terenu powiatu bialskiego. Zatem komisja konkursowa w składzie: Przemysław Bierdziński – dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej jako przewodniczący, Małgorzata Kołodziejska – przedstawiciel  Wydziału  Rolnictwa  i  Środowiska  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – sekretarz, Anna Jureczek – przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych – członek, Marek Sulima – przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Rady Powiatu w Białej Podlaskiej – członek, Mateusz Majewski – przedstawiciel tejże komisji – członek, nie mieli łatwego zadania.

Ich werdykt mogli usłyszeć zebrani podczas podsumowania, które odbyło się 30 listopada w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej. Na podsumowaniu nie mogło zabraknąć dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów, a przede wszystkim zaangażowanych uczniów, którzy podjęli się licznych przedsięwzięć służących środowisku naturalnemu. Na uroczystość zaproszenie przyjęli: Barbara Socha – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Biuro Biała Podlaska, Mariusz Kiczyński – zastępca Nadleśniczego Chotyłów i jednocześnie przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Janusz Skólimowski – wicestarosta bialski, Arkadiusz Misztal – członek Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej, Arkadiusz Maksymiuk – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, radni, będący członkami komisji konkursowej: Marek Sulima i Mateusz Majewski, a także Tomasz Bylina – Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaski i radny powiatowy, Wojciech Duklewski – naczelnik RDOŚ Wydział Terenowy I Biała Podlaska, Artur Zaborowski przedstawiciel  Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Komunalnik Sp. z o.o. , Janusz Bystrzyński – dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów i Rozwoju w Białej Podlaskiej, Andrzej Łazeba – reprezentujący Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” Janów Podlaski, Aleksandra Chwalczuk – przedstawiciel Nadleśnictwa Włodawa.

Na wstępie starosta bialski Mariusz Filipiuk podziękował zaangażowanym w pracę na rzecz środowiska i podejmowanych działań proekologicznych, które można było obserwować podczas trwania już dziewiątej edycji konkursu. Wyraził przekonanie, że również w przyszłym roku, jubileuszowej edycji będzie można liczyć na to zaangażowanie oraz włączenie się w to przedsięwzięcie kolejnych szkół.

Emocje związane z wynikami były stopniowane, najpierw nagrody (sprzęt multimedialny) i dyplomy wręczane były za udział. W konkursie uczestniczyły następujące szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa w Berezówce
 2. Zespół Szkół w Sławatyczach
 3. Szkoła Podstawowa w Dobrynce
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach
 5. Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach
 6. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej
 7. Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych
 8. Zespół Szkół w Rokitnie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 9. Zespół Szkół w Rokitnie Gimnazjum
 10. Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Sworach
 11. Zespół Szkół w Łomazach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 12. Zespół Szkół w Łomazach Gimnazjum im. Unitów Podlaskich
 13. Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach
 14. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu
 15. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach
 16. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu
 17. Szkoła Podstawowa w Huszczy
 18. Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach Szkoła Podstawowa
 19. Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 20. Szkoła Podstawowa w Sosnówce
 21. Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie
 22. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie
 23. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Drelowie

Wyróżniono pięć szkół, które otrzymały dyplomy i drukarki:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogoźnicy
 2. Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu
 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zalutyniu
 5. Publiczne Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Sosnówce

Laureatami zostały szkoły, których dyrekcje i koordynatorzy z rąk zaproszonych gości ze starostą bialskim na czele otrzymały bardzo atrakcyjne nagrody i dyplomy:

I miejsce zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy (nagrodą był projektor i ekran). II miejsce otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie (projektor). Na III miejscu uplasował się Zespół Placówek Oświatowych w Piszczacu Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego (laptop). IV miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym (aparat fotograficzny), natomiast V miejsce – Szkoła Podstawowa im. 30. Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie (telewizor z wejściem do laptopa).

Wręczono również dyplomy i nagrody indywidualne (słuchawki), które otrzymali:

 1. Gabriela Zieńczuk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy
 2. Daria Suśniak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie
 3. Dominika Borkusewicz – Zespół Placówek Oświatowych w Piszczacu Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
 4. Natalia Niedźwiedzka – Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym
 5. Anna Kalinowska – Szkoła Podstawowa im. 30. Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie
 6. Kamila Jurkowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogoźnicy
 7. Małgorzata Olszewska – Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu
 8. Łukasz Paszkowski – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku
 9. Grzegorz Szkodziński – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zalutyniu
 10. Patryk Kuszneruk – Publiczne Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Sosnówce
 11. Patrycja Nowak – Szkoła Podstawowa w Berezówce
 12. Oliwia Popko – Zespół Szkół w Sławatyczach
 13. Izabela Nestorowicz – Szkoła Podstawowa w Dobrynce
 14. Joanna Domańska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach
 15. Marcelina Hodun – Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach
 16. Agnieszka Demidowicz – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej
 17. Dawid Kaliszewski – Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych
 18. Kacper Tur – Zespół Szkół w Rokitnie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 19. Hubert Semeniuk – Zespół Szkół w Rokitnie Gimnazjum
 20. Wiktoria Sobczuk – Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Sworach
 21. Łukasz Sakiewicz – Zespół Szkół w Łomazach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 22. Paulina Rudzka – Zespół Szkół w Łomazach Gimnazjum im. Unitów Podlaskich
 23. Adam Bednarczyk – Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach
 24. Jagoda Zdunek – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu
 25. Karol Chodkowski – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach
 26. Marta Klimiuk – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu
 27. Ewa Pawluk – Szkoła Podstawowa w Huszczy
 28. Małgorzata Chwesiuk – Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach Szkoła Podstawowa
 29. Julia Demczuk – Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 30. Aleksandra Pisarzewska – Szkoła Podstawowa w Sosnówce
 31. Cezary Szczypek – Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie
 32. Paweł Chomiuk – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie.

Zwycięska szkoła z Rzeczycy przedstawiła część artystyczną, która mówiła o zagrożeniach naszej planety oraz o konieczności podejmowania działań ekologicznych. Zaś po podsumowaniu reprezentacja szkoły miała możliwość spotkać się ze starostą bialskim w jego gabinecie.

Konkurs dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Efektem owocnej współpracy jest maksymalna kwota dotacji udzielona ze środków WFOŚiGW w Lublinie sięgająca 50% kosztów całkowitego zadania.

Nagrody dla koordynatorów szkolnych ufundowali: Nadleśnictwo Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komunalnik Sp. z o.o., Nadleśnictwo Chotyłów, Nadleśnictwo Włodawa, Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Międzyrzecu Podlaskim.

Fundatorzy z rąk starosty bialskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

Scroll to Top