Ogłoszenia

kategoria

Modernizacja dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Kukuryki, Kuzawka, Samowicze gm. Terespol (część 4)

OA.I.3421-19/07 Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiot zamówienia:  Modernizacja dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Kukuryki, Kuzawka, …

Modernizacja dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Kukuryki, Kuzawka, Samowicze gm. Terespol (część 4) Czytaj dalej…

Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego

OA.I.3421-18/07 Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiot zamówienia:Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego.

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podl.

OA.I.3421-12/07 Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41  Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie aart. 11 ust. 8 ustawy.  

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

OA.I.3421-10/07 Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41  Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Druk miesięcznika „Gościniec Bialski”

OA.I.3421-4/07 Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41 Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę o ustalonej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro Przedmiot zamówienia: Druk miesięcznika „Gościniec Bialski”

Przewiń do góry