Ogłoszenia

kategoria

Modernizacja dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Kukuryki, Kuzawka, Samowicze gm. Terespol (część 4)

OA.I.3421-19/07 Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiot zamówienia:  Modernizacja dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Kukuryki, Kuzawka, […]

Modernizacja dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Kukuryki, Kuzawka, Samowicze gm. Terespol (część 4) Read More »

Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego

OA.I.3421-18/07 Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiot zamówienia:Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego.

Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego Read More »

Najem lokalu o pow. 35 m2 położonego w budynku Obwodu Drogowego w Sławatyczach – stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 28,60 zł/m2 za miesiąc

BZ.0741/17/2007   ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJul. SIDORSKA 90 A tel. /0-83/ 343-19-09, fax /0-83/ 343-79-75www.powiatbialski.pl , www.zdpbialapodlaska.netbip.pl Ogłasza

Najem lokalu o pow. 35 m2 położonego w budynku Obwodu Drogowego w Sławatyczach – stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 28,60 zł/m2 za miesiąc Read More »

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podl.

OA.I.3421-12/07 Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41  Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie aart. 11 ust. 8 ustawy.  

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podl. Read More »

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

OA.I.3421-10/07 Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41  Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń części budynku internatu na kuchnię i stołówkę przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim Read More »

Termorenowacja budynku sali gimnastycznej z łącznikiem przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim.

OA.I.3421-11/07 Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41  Ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termorenowacja budynku sali gimnastycznej z łącznikiem przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim. Read More »

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez wymianę części stolarki okiennej, odnowienie elewacji zewnętrznej oraz malowanie pomieszczeń użytkowych

OA.I.3421-5/07 Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41  Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ustalonej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez wymianę części stolarki okiennej, odnowienie elewacji zewnętrznej oraz malowanie pomieszczeń użytkowych Read More »

Scroll to Top