Przetargi

kategoria

Profilowanie dróg gruntowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej przy użyciu równiarki.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.plOGŁASZA PRZETARG BZ.VII.3422-3/2011 Biała Podlaska dnia  14.02.2011 Profilowanie dróg gruntowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej […]

Profilowanie dróg gruntowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej przy użyciu równiarki. Read More »

Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.3421- JZ-1/11  Biała Podlaska dnia 24.01.2011 Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji. Read More »

Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach grysów bazaltowych frakcji …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.plOGŁASZA PRZETARG BZ.VII.3424-1/2011  Biała Podlaska dnia 17.01.2011 Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim,

Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach grysów bazaltowych frakcji … Read More »

Zakup i sukcesywną dostawę 170 ton emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 65% do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej , Międzyrzecu Podlaskim ,Sławatyczach , Terespolu.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.plOGŁASZA PRZETARG BZ.VII.3424-2/2011  Biała Podlaska dnia 18.01.2011 Zakup i sukcesywną dostawę 170 ton emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 65% do

Zakup i sukcesywną dostawę 170 ton emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 65% do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej , Międzyrzecu Podlaskim ,Sławatyczach , Terespolu. Read More »

Zakup i dostawa 80 ton mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w workach do Obwodów Drogowych …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.plOGŁASZA PRZETARG BZ.VII.3424-3/2011 Biała Podlaska dnia 18.01.2011 Zakup i dostawa 80 ton mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w

Zakup i dostawa 80 ton mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w workach do Obwodów Drogowych … Read More »

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach dróg powiatowych

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.plOGŁASZA PRZETARG BZ.VII.2222-1/2011  Biała Podlaska dnia 11.01.2011  Na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach dróg powiatowych.

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach dróg powiatowych Read More »

Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasach dróg powiatowych

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.plOGŁASZA PRZETARG BZ.VII.2222-1/2011  Biała Podlaska dnia 11.01.2011  Na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach dróg powiatowych.

Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasach dróg powiatowych Read More »

Scroll to Top