Przetargi

kategoria

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową i grysami bazaltowymi na drogach powiatowych.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.plOGŁASZA PRZETARG BZ.VII.3422-7/2011 Biała Podlaska dnia 16.03.2011 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową i grysami […]

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową i grysami bazaltowymi na drogach powiatowych. Read More »

„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski”

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.4.2011.MM  Biała Podlaska dnia 11.03.2011 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski” zadanie „Przebudowa i adaptacja budynku

„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski” Read More »

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach”

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.7.2011.MM  Biała Podlaska dnia 21.03.2011 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach” Read More »

Dostawa materiałów dydaktycznych ( książki ) dla siedmiu szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji projektu …

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.9.2011.MM  Biała Podlaska dnia 30.03.2011 Dostawa materiałów dydaktycznych ( książki ) dla siedmiu szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji

Dostawa materiałów dydaktycznych ( książki ) dla siedmiu szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji projektu … Read More »

"Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski"

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.4.2011.MM  Biała Podlaska dnia 11.03.2011 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski” zadanie „Przebudowa i adaptacja budynku

"Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski" Read More »

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania "Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach"

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.7.2011.MM  Biała Podlaska dnia 21.03.2011 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania "Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach" Read More »

Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową dróg powiatowych.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.plOGŁASZA PRZETARG BZ.VII.3422-6/2011 Biała Podlaska dnia 10.03.2011 Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową

Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową dróg powiatowych. Read More »

Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.5.2011.MM  Biała Podlaska dnia 16.03.2011 Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji Read More »

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów gminy Leśna Podlaska.

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.3.2011.MM Biała Podlaska  dnia 08.03.2011 Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów gminy Leśna Podlaska.

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów gminy Leśna Podlaska. Read More »

Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z 7 szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji projektu…

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.3421- JZ-2/11  Biała Podlaska dnia 17.02.2011 Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z 7 szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji

Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z 7 szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji projektu… Read More »

Scroll to Top