Projekty realizowane

kategoria

Aktualnie realizowane projekty

Tabelaryczne zestawienie aktualnie realizowanych projektów z udziałem funduszy Unii Europejskiej  

„Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii”

Starosta bialski informuje, że została podpisana Umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubelskiego a Powiatem Bialskim, w wyniku której Powiat Bialski przystąpił do realizacji projektu pod nazwą: „Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii”     Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego …

„Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii” Czytaj dalej…

Bezpłatne szkolenie w ramach projektu "Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim"

Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” wraz z partnerami powiatem bialskim i parczewskim zapraszają na bezpłatne szkolenie „Akademia konsultacji społecznych” realizowane w ramach projektu „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim” w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   …

Bezpłatne szkolenie w ramach projektu "Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim" Czytaj dalej…

Bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim”

Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” wraz z partnerami powiatem bialskim i parczewskim zapraszają na bezpłatne szkolenie „Akademia konsultacji społecznych” realizowane w ramach projektu „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim” w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   …

Bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim” Czytaj dalej…

Młodzież pogranicza: Razem dla bezpieczeństwa – zaproszenie na zawody sportowo – pożarnicze

  Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda Miejska PSP zapraszają w dniu 13 czerwca 2013 roku na godz. 10.00 do Kobylan gm. Terespol (błonia przy K2) na zawody sportowo – pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu bialskiego.

Przewiń do góry