prow14-20

Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka

Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka, powiat bialski, województwo lubelskie” Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów i poprawa parametrów technicznych sieci dróg transportu rolnego poprzez wykonanie scalenia gruntów w miejscowości Pogorzelec i Dębów (działka 84).Koszt realizacji operacji: 5 750 445,87 zł  – w tym 5 685 835,05 zł […]

Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka Read More »

Scalanie gruntów obrębu Żeszczynka gmina Sosnówka

Powiat Bialski jest beneficjentem operacji typu „Scalanie gruntów” współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”

Scalanie gruntów obrębu Żeszczynka gmina Sosnówka Read More »

Scalenie gruntów obrębu Pogorzelec i Dębów (działka nr 84) gmina Sosnówka

Powiat Bialski jest beneficjentem operacji typu „Scalanie gruntów” współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”

Scalenie gruntów obrębu Pogorzelec i Dębów (działka nr 84) gmina Sosnówka Read More »

Kolejna inwestycja drogowa – droga powiatowa Nr 1012L – zakończona

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” W dniu 29 września 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1012L (Kownaty) gr. woj. – Rogoźnica. Wykonawcą robót drogowych była firma FEDRO Sp. z o.o., nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji pełniła spółka INVESTCOM Sp. z

Kolejna inwestycja drogowa – droga powiatowa Nr 1012L – zakończona Read More »

Droga powiatowa 1013L już po remoncie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Dnia 1 września 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1013L Rogoźnica – Żerocin. Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej, nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji pełniła spółka INVESTCOM Sp. z o.o.

Droga powiatowa 1013L już po remoncie Read More »

Scroll to Top