Przetargi

kategoria

Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach grysów granitowych lub bazaltowych w ilości 1100 ton

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.371.2.2014  Biała Podlaska dnia 24.01.2014 zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, […]

Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach grysów granitowych lub bazaltowych w ilości 1100 ton Read More »

Zakup i dostawa 125 ton mieszanki mineralno- asfaltowej (masa bitumiczna ) na zimno w workach do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Sławatyczach i Terespolu

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.371.1.2014  Biała Podlaska dnia 13.01.2014 zakup i dostawa 125 ton mieszanki mineralno- asfaltowej  (masa bitumiczna )

Zakup i dostawa 125 ton mieszanki mineralno- asfaltowej (masa bitumiczna ) na zimno w workach do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Sławatyczach i Terespolu Read More »

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów położonych na terenie gmin Piszczac i Leśna Podlaska

      STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.16.2013.MM  Biała Podlaska dnia  15.11.2013 Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów położonych na

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów położonych na terenie gmin Piszczac i Leśna Podlaska Read More »

Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego.

      ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.17.2013.MM  Biała Podlaska dnia 27.11.2013 Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego.

Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego. Read More »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i Oddziałów Zamiejscowych w Międzyrzecu Podlaskim i w Terespolu.

      STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.15.2013.MM  Biała Podlaska dnia  12.11.2013 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i Oddziałów Zamiejscowych w Międzyrzecu Podlaskim i w Terespolu. Read More »

Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP w Białej Podlaskiej

  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.371.13.2013  Biała Podlaska dnia 20.11.2013 Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych

Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP w Białej Podlaskiej Read More »

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bialskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej.

  ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.13.2013.MM  Biała Podlaska dnia 18.10.2013 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bialskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Zespołem Szkół

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bialskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej. Read More »

Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.371.12.2013  Biała Podlaska dnia 06.11.2013 Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych

Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej Read More »

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Pościsze gmina Międzyrzec Podlaski

    ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.14.2013.MM  Biała Podlaska dnia 16.10.2013 Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Pościsze gmina Międzyrzec Podlaski  

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Pościsze gmina Międzyrzec Podlaski Read More »

Scroll to Top