Aktualności.

Wizyta brzeskiego kuratora oświaty w powiecie bialskim

Na zaproszenie starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego na terenie powiatu bialskiego przebywał Michał Tichończuk – brzeski kurator oświaty oraz Fjodor Filuk – dyrektor Liceum Kolejowego w Brześciu z którym współpracuje Zespół Szkół  im. Wł. St. Reymonta  w Małaszewiczach.

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej organizuje szkolenie w zakresie prawidłowego wypełniania oferty realizacji zadania publicznego i sprawozdania z wykonania zadania publicznego skierowane do podmiotów biorących udział w otwartych konkursach ofert.

Rozpoczęła działalność nowo powołana Rada Sportu Powiatu Bialskiego

Uchwałą Nr 97/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. została powołana Rada Sportu Powiatu Bialskiego na kadencję 2011-2015. W jej skład weszli: 1. Marek Czech – przedstawiciel Uczniowskiego Ludowego Pożarniczego Klubu Sportowego „Orlik” w Rossoszu , 2. Elżbieta Głowińska – pracownik Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej,3. Tadeusz Kondaciuk – przedstawiciel Drelowskiego …

Rozpoczęła działalność nowo powołana Rada Sportu Powiatu Bialskiego Czytaj dalej…

Zgłoszenie kandydata do Rady Sportu Powiatu Bialskiego

OGŁOSZENIE W związku z upływem kadencji Rady Sportu Powiatu Bialskiego, powołanej uchwałą Nr 14/2007 Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Powiatu Bialskiego oraz ustalenia regulaminu jej działania,

Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów dla sportowców i nagród dla osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej zaprasza przedstawicieli klubów sportowych z terenu powiatu bialskiego do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów dla sportowców i nagród dla osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Sprawozdanie z realizacji w 2010 roku "programu współpracy z organizacjami pozarządowymi …

Załącznik do uchwały Nr … Rady Powiatu w Białej Podlaskiej   z dnia 16 maja 2011 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 ROKU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ NA 2010 R.” Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współpraca Powiatu Bialskiego …

Sprawozdanie z realizacji w 2010 roku "programu współpracy z organizacjami pozarządowymi … Czytaj dalej…

Upowszechnianie aktywności fizycznej – Konkurs dodacyjny

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych realizowanych w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa. Oferty można składać do 22 kwietnia 2011.

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 1 marca do 18 grudnia 2011 oraz w formie wspierania z terminem realizacji od 11 marca do 30 czerwca 2011. Termin składania ofert na zadania upływa 16 lutego …

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert Czytaj dalej…

Pomoc Organizacjom Pozarządowym

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”, jako jeden z prężniej działających podmiotów sektora pozarządowego w Polsce, oferuje pomoc innym organizacjom, szczególnie tym małym nie posiadającym statusu OPP, w zakresie udzielenia wsparcia finansowego.

Przewiń do góry