Zarząd Powiatu

kategoria

Kredyt długoterminowy w kwocie 8 911 000 PLN.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.6.2011.MM  Biała Podlaska dnia 22.03.2011 Kredyt długoterminowy w kwocie 8 911 000 PLN.

Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów z 4 szkół Powiatu Bialskiego w ramach projektu :Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.3421- JZ-10/11  Biała Podlaska dnia 05.04.2011 Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów z 4 szkół Powiatu Bialskiego w ramach …

Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów z 4 szkół Powiatu Bialskiego w ramach projektu :Pozalekcyjna Akademia Kompetencji. Czytaj dalej…

Dostawa materiałów dydaktycznych ( książki ) dla siedmiu szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji projektu …

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.9.2011.MM  Biała Podlaska dnia 30.03.2011 Dostawa materiałów dydaktycznych ( książki ) dla siedmiu szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji …

Dostawa materiałów dydaktycznych ( książki ) dla siedmiu szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji projektu … Czytaj dalej…

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach”

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.7.2011.MM  Biała Podlaska dnia 21.03.2011 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. …

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach” Czytaj dalej…

„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski”

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.4.2011.MM  Biała Podlaska dnia 11.03.2011 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski” zadanie „Przebudowa i adaptacja budynku …

„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski” Czytaj dalej…

"Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski"

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.4.2011.MM  Biała Podlaska dnia 11.03.2011 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski” zadanie „Przebudowa i adaptacja budynku …

"Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski" Czytaj dalej…

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania "Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach"

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.7.2011.MM  Biała Podlaska dnia 21.03.2011 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. …

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania "Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach" Czytaj dalej…

Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.5.2011.MM  Biała Podlaska dnia 16.03.2011 Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z 7 szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji projektu…

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.3421- JZ-2/11  Biała Podlaska dnia 17.02.2011 Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z 7 szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji …

Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów z 7 szkół Powiatu Bialskiego niezbędnych do realizacji projektu… Czytaj dalej…

Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.3421- JZ-1/11  Biała Podlaska dnia 24.01.2011 Dostawa materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: Pozalekcyjna Akademia Kompetencji.

Przewiń do góry