Zarząd Powiatu

kategoria

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bialskiego

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bialskiego 17.10.2014       ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.5.2014.MM  Biała Podlaska dnia 22.09.2014 Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bialskiego […]

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bialskiego Read More »

Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego

  ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.6.2014.MM  Biała Podlaska dnia  24.09.2014 Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego.  

Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego Read More »

Zakup i dostawa 125 ton mieszanki mineralno- asfaltowej (masa bitumiczna ) na zimno w workach do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Sławatyczach i Terespolu

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.371.1.2014  Biała Podlaska dnia 13.01.2014 zakup i dostawa 125 ton mieszanki mineralno- asfaltowej  (masa bitumiczna )

Zakup i dostawa 125 ton mieszanki mineralno- asfaltowej (masa bitumiczna ) na zimno w workach do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Sławatyczach i Terespolu Read More »

Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego.

      ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.17.2013.MM  Biała Podlaska dnia 27.11.2013 Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego.

Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego. Read More »

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bialskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej.

  ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.13.2013.MM  Biała Podlaska dnia 18.10.2013 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bialskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Zespołem Szkół

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bialskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej. Read More »

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Pościsze gmina Międzyrzec Podlaski

    ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.14.2013.MM  Biała Podlaska dnia 16.10.2013 Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Pościsze gmina Międzyrzec Podlaski  

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Pościsze gmina Międzyrzec Podlaski Read More »

„Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla powiatu bialskiego” oraz „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorz

  ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41 ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy OA.272.9.2013.BS  Biała Podlaska dnia 27.05.2013 „Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla powiatu bialskiego” oraz „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

„Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla powiatu bialskiego” oraz „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorz Read More »

Scroll to Top