ZDP w Białej Podl.

Zakup i dostawa 50 ton mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w workach …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ. 371.1.2013  Biała Podlaska dnia 07.01.2013 zakup i dostawa 50 ton mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno […]

Zakup i dostawa 50 ton mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w workach … Read More »

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimy 2012/2013 w …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.3423.5.2012  Biała Podlaska dnia 15.10.2012 Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimy 2012/2013 w

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimy 2012/2013 w … Read More »

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 428 szt. drzew „ na pniu " o łącznej masie 481,7 m3 rosnących w pasach dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.2222.10.2012  Biała Podlaska dnia 25.09.2012 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 428 szt. drzew „ na pniu ”

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 428 szt. drzew „ na pniu " o łącznej masie 481,7 m3 rosnących w pasach dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej … Read More »

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1027L …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.3422.31.2012  Biała Podlaska dnia 04.09.2012 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1027L (Kózki – Serpelice) gr.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1027L … Read More »

Remont drogi powiatowej Nr 1068L Biała Podlaska – Ogrodniki – Piszczac

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.3422.29.2012  Biała Podlaska dnia 23.08.2012 Remont drogi powiatowej Nr 1068L Biała Podlaska – Ogrodniki – Piszczac

Remont drogi powiatowej Nr 1068L Biała Podlaska – Ogrodniki – Piszczac Read More »

Remont drogi powiatowej Nr 1001L Międzyrzec Podlaski -Brzozowica Mała …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.3422.20.2012  Biała Podlaska dnia 04.07.2012 Remont drogi powiatowej Nr 1001L Międzyrzec Podlaski -Brzozowica Mała od km

Remont drogi powiatowej Nr 1001L Międzyrzec Podlaski -Brzozowica Mała … Read More »

Zakup i dostawa kruszywa łamanego frakcji 0 -31,5 mm na drogę powiatową Nr 1119L

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.3424.7.2012  Biała Podlaska dnia 09.07.2012 Zakup i dostawa kruszywa łamanego frakcji 0 -31,5 mm na drogę

Zakup i dostawa kruszywa łamanego frakcji 0 -31,5 mm na drogę powiatową Nr 1119L Read More »

Budowa chodników przy drogach powiatowych […]

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.3422.19.2012  Biała Podlaska dnia 11.06.2012 Budowa chodników przy drogach powiatowych : 1. Nr 1018L od km

Budowa chodników przy drogach powiatowych […] Read More »

Remont istniejącej nawierzchni dróg powiatowych: …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.3422.18.2012  Biała Podlaska dnia 30.05.2012 Remont istniejącej nawierzchni dróg powiatowych: Nr 1051L Zalesie – Chotyłów –

Remont istniejącej nawierzchni dróg powiatowych: … Read More »

Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1120L Drelów – Żerocin ( ul. Bankowa w Drelowie ) od km 0+003 do km 0+369.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.VII.3422-17.2012  Biała Podlaska dnia 18.05.2012 Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1120L Drelów – Żerocin (

Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1120L Drelów – Żerocin ( ul. Bankowa w Drelowie ) od km 0+003 do km 0+369. Read More »

Scroll to Top