ZDP w Białej Podl.

Remont drogi powiatowej Nr 1004L Międzyrzec Podlaski (ul.Tuliłowska)- Krzymoszyce -gr.woj. od km 0+003,50 do km 0+640 odcinek długości 0,6365 km

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.370.10.2013  Biała Podlaska dnia 03.06.2013 Remont drogi powiatowej Nr 1004L Międzyrzec Podlaski (ul.Tuliłowska) -Krzymoszyce -gr.woj. od […]

Remont drogi powiatowej Nr 1004L Międzyrzec Podlaski (ul.Tuliłowska)- Krzymoszyce -gr.woj. od km 0+003,50 do km 0+640 odcinek długości 0,6365 km Read More »

Zakup i dostawa kruszywa łamanego dolomitowego lub granitowego w ilości 2100 ton frakcji 0 -31,5 mm na drogi powiatowe

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.371.10.2013  Biała Podlaska dnia 16.05.2013 Zakup i dostawa  kruszywa łamanego dolomitowego lub granitowego w ilości 2100

Zakup i dostawa kruszywa łamanego dolomitowego lub granitowego w ilości 2100 ton frakcji 0 -31,5 mm na drogi powiatowe Read More »

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul.Berezowska) – Szóstka-Ostrówki -Bezwola-Wohyń w m.Bereza od km 1+322 do km 2+822

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.370.6.2013  Biała Podlaska dnia 07.05.2013 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski-(ul.Berezowska)-Szóstka-Ostrówki-Bezwola-Wohyń w m.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul.Berezowska) – Szóstka-Ostrówki -Bezwola-Wohyń w m.Bereza od km 1+322 do km 2+822 Read More »

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.370.5.2013  Biała Podlaska dnia 16.04.2013 Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie Zarządu Dróg Powiatowych

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej Read More »

Budowa hali magazynowej i budynku socjalno-biurowego wraz z przyłączami.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.370.4.2013  Biała Podlaska dnia 28.03.2013 Budowa hali magazynowej i budynku socjalno-biurowego wraz z przyłączami przy ulicy

Budowa hali magazynowej i budynku socjalno-biurowego wraz z przyłączami. Read More »

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania : Budowa hali magazynowej i budynku socjalno-biurowego …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.372.2.2013  Biała Podlaska dnia 04.04.2013 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania : Budowa hali magazynowej i budynku

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania : Budowa hali magazynowej i budynku socjalno-biurowego … Read More »

Zakup i dostawa 50 ton mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w workach do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Sławatyczach i Terespolu.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.371.6.2013  Biała Podlaska dnia 28.02.2013 Zakup i dostawa 50 ton mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w

Zakup i dostawa 50 ton mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w workach do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Sławatyczach i Terespolu. Read More »

Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ.370.1.2013  Biała Podlaska dnia 29.01.2013 Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową

Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową … Read More »

Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach grysów bazaltowych …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ. 371.2.2013  Biała Podlaska dnia 09.01.2013 Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu

Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach grysów bazaltowych … Read More »

Zakup i sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej…

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75 Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/OGŁASZA PRZETARG BZ. 371.3.2013  Biała Podlaska dnia 09.01.2013 Zakup i sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 65% w ilości

Zakup i sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej… Read More »

Scroll to Top