Dożynki Powiatowe w Zalesiu

Przy pięknej, słonecznej pogodzie, a także w ciepłej atmosferze odbyły się już po raz 18. Dożynki Powiatu Bialskiego. W tym roku w gościnnej gminie Zalesie. Wzięły w nich udział wszystkie samorządy miast i gmin powiatu, czyli 19. Organizatorem ich był powiat bialski oraz gmina Zalesie.

Uroczystość zainaugurowała msza święta za rolników i mieszkańców powiatu bialskiego, w tym gminy Zalesie, którą celebrował ks. bp Kazimierz Gurda – ordynariusz diecezji siedleckiej. Koncelebrował ją ks. bp Antoni Dziamjanka – ordynariusz diecezji pińskiej, który także wygłosił homilię o przywiązaniu do ziemi, trudzie rolniczej pracy oraz zwyczajach naszych mieszkańców związanych z szacunkiem do chleba. Obok księży sprawujących mszę świętą było również dwóch dziekanów – dekanatu bialskiego południe ks. Andrzej Biernat oraz dekanatu janowskiego – ks. Stanisław Grabowiecki.

Ks. biskup Kazimierz w słowie kończącym Eucharystię podziękował staroście za zaproszenie i zgromadzenie wokół tego świętowania oraz wójtowi – gospodarzowi tej gminy za gościnność.

Tradycyjnie już, pod koniec liturgii biskup poświęcił też wieńce – symbol rolniczego trudu i pracy na roli.

Dalsza część odbyła się już na boisku Zespołu Szkół w Zalesiu. Na to miejsce przeprowadził zgromadzonych barwny korowód dożynkowy, który otwierała orkiestra strażacka z Łomaz. W dalszej kolejności szły poczty sztandarowe, starostowie dożynek, którymi byli Teresa i Marek Dyczkowscy z Berezówki oraz zaproszeni goście. Z pięknymi wieńcami tradycyjnymi i nowoczesnymi szły reprezentacje miast i gmin powiatu bialskiego na czele z gospodarzem – gminą Zalesie. W nich to szli włodarze poszczególnych samorządów, dyrektorzy instytucji, rolnicy i zespoły śpiewacze, które w trakcie prezentacji śpiewały pieśni dożynkowe. Wśród gości nie zabrakło posła na Sejm RP Marcina Duszka, wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Riad Haidara, konsula Republiki Białoruś w Białej  Podlaskiej Vładisłava Khałło.  Obecni byli radni powiatu i gminy Zalesie, burmistrzowie i wójtowie powiatu, prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, przewodniczący rad, dyrektorzy  instytucji i jednostek organizacyjnych różnych szczebli. Na to święto przybyły także przedstawiciele partnerskich samorządów powiatu bialskiego z Niemiec, Litwy, Ukrainy. Z zaprzyjaźnionego powiatu  Oberhavel przybyli Egmont Hamelow – wicestarosta, Kersten Peter Schröder – przewodniczący rady. Delegacji  z rejonu samborskiego przewodniczył Witalij Kimak  – przewodniczący rady. Z rejonu wileńskiego natomiast przyjechały: Maria Alioszina – kierownik scentralizowanego wydziału audytu wewnętrznego oraz Grażyna Gołubowska – główny specjalista wydziału kultury, sportu i turystyki. Obecni byli także reprezentanci poszczególnych gości: Krzysztofa Hetmana – posła do Parlamentu Europejskiego reprezentował Grzegorz Siemakowicz, Stanisława Żmijana – posła na Sejm RP – Marzenna Andrzejuk (radna powiatowa), a Sławomira Sosnowskiego – marszałka województwa lubelskiego – Tadeusz Sławecki (dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie) oraz w imieniu prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie kierownik Biura Powiatowego w Białej Podlaskiej Lubelskiego Oddziału Regionalnego Łukasz Chilczuk. Listy przysłali także m.in. senator na Sejm RP Jerzy Chróścikowski i minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

Najważniejszym momentem tego święta było przekazanie chleba przez starostów dożynek włodarzowi powiatu Mariuszowi Filipiukowi oraz wójtowi Janowi Sikorze, przy śpiewie pieśni „Plon niesiemy plon” w wykonaniu Anny Jakimiuk. Następnie włodarze wraz z wicestarostą Januszem Skólimowskim oraz zastępcą wójta Tomaszem Szewczykiem, przewodniczącym powiatu Mariuszem Kiczyńskim i przewodniczącym gminy Zalesie Wojciechem Szymankiem, a także starostami dożynek staropolskim zwyczajem poszli dzielić się ze zgromadzonymi gośćmi chlebem – owocem naszej ziemi.

Starosta Mariusz Filipiuk w swoim wystąpieniu docenił rolników, zwracając się do nich w swym przemówieniu: „Drodzy rolnicy to w waszych sercach kształtuje się Polska – piękna i wymagająca. To ze szczerego serca dawane nam owoce waszej pracy, pozwalają budować naszą ziemie, realizować plany i pięknie żyć. Dziękuję Wam za to, że jesteście ciągle wierni ziemi, Ojczyźnie, tradycji i wierze. Dziękuję, że potraficie, mimo licznych przeciwności, zmagań, a nawet porażek w pokorze i z cierpliwością trwać na straży tego, co najpiękniejsze i najlepsze, a co zwiemy Polską”. Zwrócił uwagę także na trudności, jakie mają hodowcy trzody chlewnej w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i wymienił działania podjęte, by z tą choroba walczyć. „Pragnę zapewnić każdego hodowcę trzody chlewnej, że jestem z wami i co w mojej mocy robię wraz z powołanym sztabem kryzysowym, żeby wam pomóc, żeby nie było kolejnych ognisk, a ci których dotknęły restrykcje, ponieśli jak najmniejsze szkody” podkreślił starosta  bialski. I podziękował słowami:  „Trudno cieszyć się pracą rolników, kiedy towarzyszą nam takie doświadczenia. Jednak wdzięczność, która jest w każdym sercu mieszkańca powiatu bialskiego i moim także, wymaga podziękować wam drodzy rolnicy, hodowcy, sadownicy, przetwórcy i przedsiębiorcy związani z rolnictwem za waszą pracę. Dziękuję, że nie szczędzicie sił, zaangażowania, poświęcacie się, by nikomu z nas nie zabrakło tego chleba codziennego”. Starosta podziękował wszystkim zaangażowanym w dożynki, doceniając pracę każdego, a na koniec wręczył okolicznościową statuetkę tzw. żniwiarki wójtowi Janowi Sikorze.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel postanowił przyznać honorową odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” najlepszym rolnikom z terenu powiatu bialskiego i osobom pracującym na jego rzecz. Z rąk wicewojewody Roberta Gmitruczuka, przy asyście wójta i starosty otrzymali je: Radosław Czopiński z Mań, Mariusz Jeżewski z Witoldowa, Radosław Paweł Karpiuk z Wisznic, Zygmunt Kondratiuk z Dobrynia Dużego, Jakub Makaruk z Mokrego, Przemysław Łukasz Martyniuk z Zabłocia, Marian Niczyporuk z Łomaz, Antoni Płodowski z Białej Podlaskiej, Marek Sawczuk z Kaliłowa, Paweł Stefaniuk z Chotyłowa, Marek Artur Sulima z Zasiadek, Adam Trzeciak ze Sławatycz, Radosław Andrzej Zaniewicz z Halas.

Medalami „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego” uhonorowano Barbarę Babkiewicz – sekretarza gminy Zalesie, Marka Dyczkowskiego – Indywidualne Gospodarstwo Rolne w Berezówce, Mariannę Konieczną – radną gminy Zalesie, Zbigniewa Łobejko z Zalesia, Grażynę Sposób – radną gminy Zalesie, Andrzeja Symbora – lekarza weterynarii z Kijowca, Wojciecha Szymanka – przewodniczącego rady gminy Zalesie. Wręczali je starosta i wójt, a także przewodniczący rady powiatu Mariusza Kiczyński, wicestarosta Janusz Skólimowski i zastępca wójta Tomasz Szewczyk. Natomiast wójt gminy Zalesie z rąk starosty i przewodniczącego Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki, a jednocześnie przewodniczącego Powiatowego Zarządu LZS Arkadiusza Maksymiuka otrzymał jubileuszowy medal 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych w Polsce.

Jak zawsze samorządy stanęły na wysokości zadania prezentując swoje walory na przygotowanych stoiskach. Doceniała to nie tylko komisja konkursowa, ale przede wszystkim licznie zgromadzona przy ekspozycjach publiczność. Podziwiać można było także misterne konstrukcje, wykonanych z różnorodnych zbóż i kwiatów wieńców. Smaczne wypieki chlebowe biorące udział w konkursie można było zakosztować przy stoisku powiatu bialskiego.

Wszyscy z niecierpliwością czekali na rozstrzygnięcie konkurów powiatowych. Werdykty wraz z uzasadnieniem odczytywali przewodniczący komisji a włodarze: wicestarosta, zastępca wójta oraz przewodniczący rady powiatu i radny powiatowy Radosław Sebastianiuk wręczali dyplomy okolicznościowe nagrodzonym.

Jako pierwszy został podsumowany konkurs „Piękne, bo Bialskie”. Gospodarzami roku zostali Marta i Janusz Sokołowscy z Horodyszcza. Drugie miejsce w tej kategorii otrzymał Radosław Zaniewicz z Halas, zaś trzecie Andrzej Łukaszuk z Lipnicy. Najpiękniejszym ogrodem okazał się ten Ewy Mackiewicz ze Sławatycz. Na drugim miejscu uplasowała się Renata Kołtuniak z Miś, a na trzecim – Joanna i Marek Kędziora z Malowej Góry.

Najlepszym wypiekiem ciasta chlebowego może się poszczycić Maryla i Janusz Maksymiuk z Dąbrowicy Dużej, którzy wygrali w konkursie „Nasz chleb najlepszy”. Drugie miejsce zajęła Piekarnia Gminnej Spółdzielni SCh w Wisznicach, a trzecie – Klub twórców Rękodzieła Artystycznego przy GOK w Janowie Podlaskim. Trzy wyróżnienia otrzymały: Bogumiła Koprianiuk z Rossosza, Galeria Smaków z Terespola, Jolanta Rudzińska z Konstantynowa.

Według komisji najlepszą ekspozycję promującą miasto/gminę powiatu bialskiego mieli gospodarze, a więc gmina Zalesie. Na drugim miejscu uplasowała się gmina Biała Podlaska, a na trzecim – Rokitno. Przyznano także pięć wyróżnień: gminie Tuczna, Terespol, Kodeń, Konstantynów, Drelów.

I ostatnim konkursem był na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wygrał wieniec z gminy Drelów. Za nim był wieniec z gminy Międzyrzec Podlaski, a na trzeciej pozycji z Rokitna. Nagrodę specjalną za wieniec nowoczesny otrzymał ten z gminy Wisznice. Przyznano także 5 wyróżnień gminom: Zalesie, Biała Podlaska, Leśna Podlaska, Konstantynów, Sosnówka.

Publiczność mogła podziwiać na scenie wspaniałe zespołu taneczne i śpiewacze. Wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Dzieci Podlasia” z Międzyrzeca Podlaskiego, a także „Dobrynianki” z Dobrynia Dużego, „Ale Baby” z Berezy, „Kaczeńce” z Czosnówki, Młodzieżowa Grupa Taneczna „Macierzanka” i Dziecięcy Zespół Taneczny „Figiel” z GOK w Białej Podlaskiej , soliści: Paweł Miłosz i Izabela Jaszczuk, chór „Kanon” z Zespołu Szkół w Łomazach, a także z Białorusi zespół Ostromieczewskie Lewony. W folkowe klimaty góralskie wprowadziła zebranych gwiazda wieczoru – zespół Turnioki, a do wczesnych godzin rannych grał na zabawie ludowej zespół „Spełnienia marzeń”.

 

Zdjęcia można zobaczyć także na stronie facebook Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Scroll to Top